100% Ecològiques

Les mandarines Can Carlets són 100% ecològiques ja que per al seu cultiu no es fa servir cap classe de tractament químic. A més són les úniques de KM.0 a Barcelona ja que estan cultivades dins el Parc Natural de Collserola.

Unes característiques que les fan úniques:

  • Sistema de cultiu manual tradicional i reg amb aigua de pou i sistema de degoteig
  • D’km 0, conreades a Collserola, en un entorn amb alt valor ecològic i paisatgístic
  • Mandarines madurades en l’arbre, sense passar per càmeres frigorífiques, i collides sota demanda.
  • Lliurament a domicili i sense despeses d’enviament (només àrea metropolitana de Barcelona.)

Certificación CCPAE

ccpae-logo

Can Carlets compta amb la certificació ecològic axpedida per CCPAE, aixó vol dir que la nostra producció agrària ecològica, denominada també biològica o orgànica, és un sistema de producció i elaboració de productes agraris naturals. L’objectiu principal és l’obtenció d’aliments de màxima qualitat.

Les tècniques utilitzades en la producció agrària ecològica són respectuoses amb el medi ambient i amb les persones perquè restringeix l’ús de productes químics de síntesi (hormones, herbicides, adobs químics, plaguicides, etc.). Per tant, els productes agraris ecològics no contenen residus d’aquestes substàncies.

La certificació és necessària per tal de garantir que el sistema de producció ecològic dels aliments arribi al consumidor amb les màximes garanties. Per això, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) realitza controls exhaustius als operadors mitjançant auditories dels sistemes de producció i elaboració, i pren mostres dels productes per ser analitzats. D’aquesta manera es garanteix que aquests productes no han estat contaminats amb pesticides ni transgènics.

Mandarinas Can Carlets

Mandarinas Can Carlets

Tant el sistema de producció i elaboració com el sistema de control és comú a tots els països d’Europa i està regulat pel Reglament (CE) 834/2007. A més a més, la Comissió Europea publica cada any una llista amb els organismes autoritzats per realitzar el control i la certificació dels productes ecològics. A Catalunya, el CCPAE és l’organisme únic i públic de control i certificació dels productes agraris i alimentaris ecològics.