01 oct.

Horts Urbans a Barcelona

Huertos urbanos en Barcelona
La xarxa d’Horts Urbans de Barcelona és un programa participatiu de l’Àrea de Medi Ambient destinat a persones majors de 65 anys de la ciutat. Té com a objectiu incorporar-los a activitats de millora ambiental a través del conreu d’hortalisses seguint els principis de l’agricultura biològica. Aquest programa es va iniciar el 1997 amb la posada en marxa dels horts de Can Mestres, tot i que el primer hort que va començar a funcionar a Barcelona va ser l’Hort de l’Avi, al districte de Gràcia, el 1986, fruit de les peticions de un grup veïnal.

Els Horts Urbans tenen un important valor social entre els seus participants, ja que els permet ocupar el seu temps, afavoreixen la creació d’un teixit de noves relacions i milloren la seva qualitat de vida mitjançant una activitat física molt positiva per a la seva salut. També tenen un alt valor mediambiental per a la ciutat, ja que esdevenen nous espais verds públics en els quals l’hort és el protagonista.
Altres aspectes a destacar són la seva funció d’educació mediambiental, mitjançant activitats per a les escoles que permeten als nens i nenes conèixer el món agrícola i els principis de l’agricultura biològica. També té una funció social de convivència entre generacions, ja que les activitats educatives que es realitzen en els horts urbans faciliten la relació entre els nens i la gent gran.

Com són els horts?

Es tracta de parcel · les d’entre 25 i 40 m², en què es conreen hortalisses i verdures, així com plantes aromàtiques i flors de temporada.
Huertos urbanos en Barcelona

Abunden els tomàquets, mongetes, patates, carbassons, bledes, llegums, cols, albergínies, alls, cebes, carxofes i enciams.

Les plantacions d’espècies amb floració de temporada ornamenten les parcel · les. Les plantes aromàtiques i medicinals tenen una important funció en l’agricultura biològica, ja que contribueixen a l’eliminació de plagues repel · lint o atraient cap a elles els insectes paràsits-aquest és el cas del romaní, que atrau el pugó i evita que vagi cap a les hortalisses i verdures-, a més d’atreure els insectes pol · linitzadors.

Aquest programa està dirigit a les persones majors de 65 anys empadronades al districte on està ubicat l’hort. Han d’estar capacitats físicament per al treball agrícola i en el moment de sol · licitar un hort no han de conviure amb ningú a qui li hagi estat adjudicada una parcel · la.

Una part del programa es reserva a entitats amb persones en risc d’exclusió social.

Les parcel · les s’adquireixen per sorteig i els terrenys es cedeixen per cinc anys, amb un període de prova inicial de sis mesos.

Un cop assiganada la cessió, les persones beneficiàries han de seguir un model d’agricultura biològica on no es poden utilitzar productes químics i tampoc es poden vendre els productes obtinguts del cultiu.

Avís important: aquest any seguim sense producció degut al procés de transformació. Llegir comunicat a sota. Descartar